Bedrijvencentrum Groenestraat 294

Volledige units vanaf 225,- euro en bij gedeeld huren al vanaf 115,- per maand (prijzen kale huur en ex BTW)

Klankbordgroep / Huurdersoverleg bedrijvencentrum GrOnd294 

Het doel van de klankbordgroep GrOnd294  is om als huurders en verhuurder samen te overleggen over actuele ontwikkelingen die betrekking hebben op het bedrijvencentrum. Alle huurders van het bedrijvencentrum zijn automatisch (gratis) lid van dit overleg. We komen 4x per jaar samen hiervoor.
U kunt tijdens deze overleggen ideeën inbrengen die voor u als huurder (gebruiker van het pand en de faciliteiten), maar met name voor het bedrijvencentrum als geheel, zeer interessant en nuttig kunnen zijn. 
Onderwerpen die besproken worden tijdens het overleg worden aan het bestuur van de stichting voorgelegd waaronder het bedrijvencentrum hoort. Daarnaast zullen de onderwerpen ook opgenomen worden in ons nieuwsblad 'Groenvoer' voor de huurders die niet aanwezig waren bij het overleg.

Netwerkborrel Groenestraat

Een meer informele wijze om het over deze zaken te hebben is mogelijk tijdens onze maandelijkse borrel. Hier kunt u netwerken, andere huurders beter leren kennen en natuurlijk een borrel drinken. De borrel wordt gehouden elke laatste vrijdag van de maand in onze ondernemerslounge. De kosten hiervoor neemt het bedrijvencentrum op zich en is dus voor huurder gratis.